ព្រះអើយ ! លើកនេះមួយផ្ទះ នាយ ចឺម តែម្តង ត្រូវគ្រូពេទ្យយកសំណាក និង ដឹកទៅធ្វើចត្តាឡីស័កភ្លាម ក្រោយពាក់ព័ន្ធអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ បើតាមផេកសិល្បករកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ក្រុមគ្រួសារតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេ នាយ ចឺម ត្រូបានក្រុមគ្រូពេទ្យមកយកសំណាក និង ធ្វើចត្តាឡីស័កក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកឆ្លងកូវីដ- ១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ផេកសិល្បករកម្ពុជាបានរៀបរាប់ថា «ថ្ងៃនេះ ក្រុមគ្រួសារ នាយចឺម ត្រូវបានក្រុមក្រុមគ្រូពេទ្យមកយកសំណាក និង ធ្វើចត្តាឡីស័ករងចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩»៕

Related posts

Leave a Comment