គួរអោយបារម្មណ៏ ! រយៈពេល ១ ថ្ងៃនេះ កម្ពុជាមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារកូវីដ-១៩ ដល់ទៅ ២ នាក់ ក្នុងនោះក៏មានម្តាយរបស់សិល្បះក​ ល្បីរបស់កម្ពុជាម្នាក់ដែរ…

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣ នាក់ហើយ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំង អ្នកស្លាប់ចំនួន ២ នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេលត្រឹម ១ថ្ងៃនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកស្លាប់ទាំង ២ នាក់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១នេះ មានអត្តសញ្ញាណដូចខាងក្រោម ៖

១. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា ម្ដាយរបស់តារាចម្រៀង វី ឌីណែត និង ត្រូវជាភរិយាសំណព្វចិត្ត របស់តារាចម្រៀង ហួ ឡាវី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. តាមរយៈសារព័ត៌មាន Fresh News បានឱ្យដឹងថា នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ នៅសង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយ សពមានទីលំនៅនាសង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ៕

Related posts

Leave a Comment