ក្រោយការគាំទ្រ បាក់ទឹកបាក់ដី! កញ្ញាលីវ ជីលី បានក្លាយជាស្រ្ដីខ្មែរដំបូង ឡើងដល់កំពូលទាំង២០ ក្នុងកម្មវិធីMGI

ប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថា​ បន្ទាប់ពីបវរកញ្ញា Miss Grand ទាំងអស់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសថៃ ក្នុងនោះគ្រប់បវរកញ្ញាត្រូវបានធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំនួន ១៤ ថ្ងៃមុននឹងធ្វើការឡើងប្រកួត នៅលើឆាក ។ ដោយឡែកសម្រាប់ពេលនេះដែរ ការធ្វើចត្តាឡីស័កក៏ត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ ចំណែកបេក្ខភាពទាំងអស់ក៏បានចេញមកបន្តបេសកម្មរបស់ខ្លួនជាបន្ត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ទន្ទឹមនឹងនេះកម្មវិធីប្រកួតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះធ្វើការជ្រើសរើសបេក្ខភាពបវរកញ្ញាប្រទេសណាមួយដែលទទួលបានចំនួន Like និង Share ច្រើនជាងគេនោះ នឹងអាចឈានទៅដល់វគ្គ ២០ នាក់ចុងក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហេតុដូចនោះ យើងក៏ឃើញថាមហាជនអ្នកគាំទ្រ ប្រទេសនីមួយៗ ក៏បានធ្វើការ Vote រៀងៗ ខ្លួនដោយហេតុថា​ចង់ឱ្យបរវកញ្ញាតំណាងប្រទេសខ្លួនទទួលបានជ័យជំនះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក្នុងនោះ គេក៏ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងមានការខិតខំខ្លាំងណាស់ព្រោះចង់ឱ្យកញ្ញា លីវ ជីលី តំណាងប្រទេសខ្មែរបានឈានទៅដល់វគ្គ ២០ នាក់ចុងនឹងគេ​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកព្រោះតែការសាមគ្គីរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅយប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ទំព័រផេកផ្លូវការនៃកម្មវិធីប្រកួត Miss Grand International បានចេញមកបង្ហោះលទ្ធផល ដោយក្នុងនោះមហាជនខ្មែរពិតជាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង ព្រោះបវរកញ្ញាខ្មែរ លីវ ជីលី ទទួលបានការបោះឆ្នោតច្រើនជាគេលំដាប់លេខ ១ ហើយអាចឈានទៅដល់វគ្គ ២០ នាក់ ចុងក្រោយ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចគ្នានេះ ទន្ទឹមនឹងឃើញជំហានដំបូងបវរកញ្ញាខ្មែរធ្វើបានល្អដូចនេះ វាពិតជាធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រកាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្លាំងបន្ថែមទៀតថាខ្មែរពិតជាអាចនាំជ័យលាភីជូនប្រទេសជាមិនខាន ហើយពិភពលោកក៏កាន់តែស្គាល់ប្រទេសខ្មែរកាន់តែច្បាស់ផងដែរ៕

Related posts

Leave a Comment