ក្តៅ ! ក្រោយផ្ទុះរឿង ហិ . ង្សាលើអតីតភរិយា និង អស់បុណ្យស័ក្តិ ពេលនេះ ឌួង ឆាយ សម្រេចចិត្តសាងផ្នួសលាងបាបហើយ​ (សូមចូលមើរូបភាព)

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់លោក ឌួង ឆាយ បានបង្ហោះឲ្យដឹងថា លោកសម្រេចចិត្តសាងផ្នួស ដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណ និងលាងបាបកម្ម កម្មពៀរទាំងឡាយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកឌួង ឆាយ ក៏បានបង្ហោះសារ ជាមួយ និង រូបភាព ដោយរៀបរាប់ថា « ខ្ញុំបាទបានបួសសាងផ្នួសដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណ និងលាងបាបកម្ម កម្មពៀរទាំងឡាយ សូមអហោសកម្មអោយខ្ញុំបាទផង » ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឲ្យដឹងផងដែរថា លោកសម្រេចសាងផ្នួសបែបនេះ បន្ទាប់ពីមានរឿងចម្រូងចម្រាស់មួយរយៈចុងក្រោយជាមួយនឹងអតីតភរិយា នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ធ្វើឱ្យមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈការបង្ហោះរបស់លោក យើងក៏ពុំទាន់បានដឹងថា លោកបានបួសនៅវត្តណាដែរ ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយទៀត ៕

Related posts

Leave a Comment