សោកស្តាយបំផុត! សត្វស្លាបជាច្រើនក្បាលងាប់ជាបន្តបន្ទាប់មិនដឹងមូលហេតុ នៅតំបនអភិរ្យបឹងស្នេហ៍ទួលពាន់តាឡី ខេត្តព្រៃវែង…

កាលពីថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈលោក ពុធ បូ ប្រធានសហគមន៍បឹងស្នេហ៍ ទួលពាន់តាឡី ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំធាយ ស្រុកបារភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង បានឱ្យដឹងថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ មានសត្វស្លាបដែលរស់នៅតំបន់អភិរក្សបឹងស្នេហ៍ ទួលពាន់តាឡី បានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ ដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក ពុធ បូ ប្រធានសហគមន៍ បានបន្ថែមថា បើតាមការសន្និដ្ឋាន ប្រហែលមកពីសត្វទាំងអស់នោះហើរទៅរកចំណីនៅទីឆ្ងាយ អាចប៉ះជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ដាក់ថ្នាំបំពុល ឬ ក៏បាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ សម្លាប់ខ្យង នៅតាមវាលស្រែ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលសត្វទាំងអស់នេះតែងតែទៅរកចំណីអាហារនៅទីនោះហើយស៊ីរបស់ទាំងអស់នោះបណ្ដាលឱ្យពុលស្លាប់ និង មួយទៀត អាចបណ្តាលមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលក្តៅខ្លាំង ៕

Related posts

Leave a Comment