ក្តៅៗ ! បិទធនាគារ២ទីតាំង និងផ្ទះ ហាង១០កន្លែង នៅព្រែកអញ្ចាញ ដែលជា ប់ ពា ក់ ព័ន្ធ អ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩

ភ្នំពេញ ៖ ទីតាំងចំនួនកន្លែងដែលជា ប់ ពា ក់ ព័ ន្ធ អ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងភូមិសាស្រ្តព្រែកអញ្ចាញ ក្នុងស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៦ ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចុះបិ ទ ជាបណ្តោះអាសន្ន និងមានការ យា ម កា ម ផងដែរនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលព្រែក អញ្ចាញ គោលដៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កបណ្ដោះអាសន្នតាមផ្ទះហាងនិងធនាគារក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំព្រែកអញ្ចាញ ទាំង១២នោះរួមមាន ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.ផ្ទះឈ្មោះតាំង កុសល ហៅនិចភូមិព្រែកតាបែន

២.ផ្ទះឈ្មោះសេត ស្រីហួយ ភូមិព្រែកតាបែន

៣.ផ្ទះឈ្មោះគុំ សម្ភស ភូមិព្រែកតាបែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.ផ្ទះឈ្មោះភឺន សុជាតិ ហៅពាវភូមិព្រែកថ្មី

៥.ផ្ទះឈ្មោះម៉ូ ស្រីម៉ីភូមិក្រោម

៦.ផ្ទះឈ្មោះឃុត សុភក្រ្ត័ភូមិក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧.ហាងម្លប់ស្បូវ ភូមិក្រោម

៨.ផ្ទះឈ្មោះអ៊ីឆេងភូមិក្រោម

៩.ធនាគារអេស៊ីលីដា ភូមិក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០.ឈ្មោះ សុធា សុធាវី ភូមិក្រោម

១១.ផ្ទះឈ្មោះវ៉ែន សុផលភូមិក្រោម

១២.ធនាគារ ABA ៕

Related posts

Leave a Comment