បន្ទាន់ ! បិទការចេញចូលបុរីសិរីមង្គល នៅក្រុងតាខ្មៅ ក្រោយរកឃើញអ្នកកើតកូវីដ ៧នាក់

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាល បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ស្តីពីការបិទជាបណ្តោះអាសន្ន ការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល បរិវេណបុរីសិរីមង្គល ស្ថិតនៅភូមិកោះគរ សង្កាត់រការខ្ពស់ ក្រុងតាខ្មៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ផងដែរថា ការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះ ដោយផ្អែកតាមលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើសំណាក នាថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានរកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសកូដ-១៩ ចំនួន ៧ នាក់ ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបុរីសិរីមង្គល ស្ថិតនៅភូមិកោះគរ សង្កាត់ រកាខ្ពស់ ក្រុងតាខ្មៅ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ផងដែរថា ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងបុរីនេះ អាចអនុញ្ញាតឱ្យចូលស្នាក់នៅ តែ មិនអនុញ្ញាតឱ្យចេញ ដោយត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងទីតាំងនេះ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី ៕

Related posts

Leave a Comment