មានសង្ឃឹមហើយ! អង់គ្លេស នឹង អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រជុំបន្ទាន់ អំពីបញ្ហានៅ មីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បី….

បន្ទាប់ពីមិនទាន់មានការអន្តរាគមន៍ ពីអង្គការ ឬ ប្រទេសណាមួយនៅឡើយ ជុំវិញបញ្ហាដ៏តានតឹងនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ពេលនេះ ចក្រភពអង់គ្លេស នឹងបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃពុធ ស្អែកនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ទាំង១៥នឹងធ្វើការប្រជុំដោយបិទទ្វារ។ ចំណែកអ្វីដែលសំខាន់នោះ បន្ទាប់ពីប្រជុំហើយ ចំណាត់ការណាមួយទៅលើមីយ៉ាន់ម៉ា ចាំបាច់ត្រូវតែមានការឯកភាពពីភាគីសំខាន់ៗ ២ គឺ ចិន និង រុស្សី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរឱ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃសៅរ៍​កន្លងទៅ ក្រុមយោធាបាន​ បា . ញ់ .ស .ម្លា .ប់ទៅលើពលរដ្ឋសុីវិលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលចេញមកតវ៉ាប្រឆាំងរបបសឹក ស្លា
.ប់ អស់ យ៉ាងហោចណាស់ ១០៧នាក់​ ក្នុងនោះមានក្មេងតូចៗ៧នាក់៕

ប្រភព sabay news

Related posts

Leave a Comment