វីវរហើយ ! ទីបំផុតប្រធានសមាគមអាស៊ានលេងធម៌ក្តៅ នឹងលូកដៃ ធ្វើជំនួបជុំវិញបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគឺត្រូវ….

នៅថ្ងៃទី ៥ មេសា ឆ្នាំ ២០២១​ នេះ ប្រទេសប៊្រុយណេដែលជាប្រធានសមាគមសមាជិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានស្នើកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយសមាជិកដើម្បីពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហា និង ការវិវត្តនៅមីយ៉ាន់ម៉ា ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិឡើងនៅទីក្រុងចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកកាលបរិច្ឆេទគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេ ។ យ៉ាងណាមិញសមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ាន មានការយល់ឃើញដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងការប្រើប្រាស់អំ .ពើ .ហិ .ង្សា យ៉ាង .ព្រៃ .ផ្សៃ របស់ពួកយោធាទៅលើពលរដ្ឋមីយ៉ានម៉ាខុសៗគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយប្រទេសខ្លះបានជ្រើសយកគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែក ខណៈម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន និង សិង្ហបុរី បានបញ្ចេញការព្រួយបារម្ភ និង សោកស្ដាយយ៉ាងចំពោះភាព វឹក .វរ និង ការស .ម្លា .ប់ រង្គា .លទៅលើពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយក៏បានឯកភាពចំពោះជំនួបប្រជុំមួយនេះផងដែរ ៕

Related posts

Leave a Comment