ថាមែនៗ និយាយឡូយ៩ ទីបំផុត K01 មករង់ចាំជួប ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ តាំងពីមាន់រងាវ លទ្ធផលទទួលបាន គឺឯកឧត្តម​ ដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់វីញថា….…

កាលពី ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ មហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយឃើញ ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចលុបអាជ្ញាបណ្ណ គេហទំព័រ K01 TV Online របស់លោក ឃឿន សូឡា ហៅលោកK01 ដោយសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុគ្គលនេះបានផ្សាយព័ត៌មានញុះញង់ មានចេ . តនា .ទុ . ច្ច រិត បង្ក​ ច .លា . ច . លក្នុងសង្គម បំ . ពា . នលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា ៖ OR Leakhena បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងបែបនេះថា «ថាមែនៗ និយាយឡូយ៩ ទីបំផុតមករង់ចាំជួបរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីមាន់រងាវ។ លោកមើលងាយនិងជា . ន់ . ឈ្លី . ទំហំបេះដូងសណ្តោស ប្រណី មេត្តា អត់អោន របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សដែលថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំលែងមានក្តីមេត្តាហើយ បានន័យថាជាប្រភេទមនុស្សដែលគេលែងនិយាយហើយ» ៕

Related posts

Leave a Comment