ក្តៅៗ ! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៩៨នាក់ថ្មីទៀត…

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីអត្តសញ្ញាណ នៃអ្នកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន១៩៨នាក់ថ្មីទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកមានវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន២៧៧នាក់ ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃនេះ មានអ្នកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន១៩៨នាក់ ត្រូវបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញ៕ប្រភព:freshnewsasia

Related posts

Leave a Comment