ដំណឹង ! ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ម៉ល ប្រកាសផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃជូនដំណឹងវិញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩

មុននេះបន្តិចផ្សារទំនើប អ៊ីអន ម៉ល បានប្រកាសធ្វើការផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃជូនដំណឹងពេលក្រោយ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ម៉ល បានប្រកាសលើហ្វេសបុកផ្លូវការថា៖ សូមជំរាបជូនអតិថិជនជាទីគោរព ! យោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាស របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ស្ដីពីការបន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រុមហ៊ុន អ៊ីអន ម៉ល (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី យើងខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្សារទំនើប អ៊ីអន ម៉ល នឹងផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃជូនដំណឹងពេលក្រោយ ដេីម្បីរួមជាចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ និងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីត១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកហាងលក់ទំនិញទូទៅគឺនៅបើកដំណើរការម៉ោងអាជីវកម្មចាប់ពី ៨:០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨:០០យប់ សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុវត្ត #៣ការពារ #៣កុំ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩!

Related posts

Leave a Comment