ម៉េចចឹង? ទីក្រុងហុងកុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការហា.មឃា.ត់ការទទួលទានអាហារពេលល្ងាច ចាប់ពីថ្ងៃស្អែក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានប្រកាសពីវិធានការណ៍ប្រឆាំ.ងនឹងជំងឺ COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹង រួមទាំងការហា.មប្រា.មការទទួលទានអាហារពេលយប់ ដោយលើក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឡើងពីការភ័.យខ្លា.ចនៃការឆ្លងកាន់តែទូលំទូលាយ។ នាយកប្រតិបត្តិលោកស្រី Carrie Lam បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថា ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅ ការទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានបន្ទាប់ពីម៉ោង ៦ល្ងាច នឹងត្រូវបានហា.មឃា.ត់ ហើយទីតាំងដូចជាបារ និងកន្លែងហាត់ប្រាណនឹងត្រូវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានប.ញ្ជាឱ្យបិ.ទ។ ក្នុងរយៈពេល ៦ខែ កន្លងមកនេះ ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរមកពីបរទេស។ ករ.ណីបែបនេះត្រូវបានរកឃើញនៅឯកន្លែងនៅដាច់ដោយឡែក ពីអាកាសយានដ្ឋាននៅពេលមកដល់ ឬអំឡុងពេលស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅឯសណ្ឋាគារ។ ចំណែកការចម្លងក្នុងសហគមន៍ស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូមក ករ.ណីវ៉ារ្យ៉ង់ អូមីក្រុង មានការកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកមកពីបរទេស ដោយមានប្រហែល ៣០ ករណី ត្រូវបានរកឃើញក្នុងមួយថ្ងៃ៕ប្រភព៖ NHK

Read More

កាន់តែពិបា.កហើយ!! ការសិក្សាថា វ៉ាក់សាំងប.ង្ការជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ទាំង ២ដូស អមនឹងដូសជំរុញរបស់ Pfizer គឺមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ជាមួយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន រ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាំង ២ដូស របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac អមដោយដូសជំរុញរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer-BioNTech គឺមានការឆ្លើយតបភាពស៊ាំទា.បប្រឆាំ.ងនឹងវ៉ារ្យ៉ង់ អូមីក្រុង បើធៀបនឹងជំងឺ COVID-19 ដទៃទៀត។ ការសិក្សាបាននិយាយថា វ៉ាក់សាំងទាំង ២ដូស របស់ Sinovac បូកនឹងដូសជំរុញរបស់ Pfizer រួមបញ្ជូលគ្នា គឺមានកម្រិតភាពស៊ាំស្មើនឹងវ៉ាក់សាំង ១ដូស ដែលប្រើ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចេកទេស mRNA ប៉ុណ្ណោះ។ កម្រិតភាពស៊ាំរបស់វាប្រឆាំ.ងនឹង អូមីក្រុង បានថយចុះ ៦.៣ ដង និងថយចុះ ២.៧ ដង ជាមួយនឹងវ៉ារ្យ៉ង់ ដែលតា បើប្រៀបធៀបនឹងវ៉ារ្យ៉ង់ដើម។វាគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale, ក្រសួងសុខាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន និងស្ថាប័នផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប.ង្ហោះជាសាធារណៈឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃបានពិនិត្យនៅឡើយទេ។លោកស្រី Akiko Iwasaki ដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៃការសិក្សានេះ បាននិយាយនៅលើ Twitter ថា ពលរដ្ឋដែលទទួលវ៉ាក់សាំង CoronaVac របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ប្រហែលជាត្រូវការដូសជំរុញចំនួន ២ បន្ថែមទៀត ដើម្បីសម្រេចបាននូវកម្រិតការពារដែលអាចប្រឆាំ.ងនឹងវ៉ារ្យ៉ង់ អូមីក្រុង ។ លោកស្រីបានបន្ថែមថា វ៉ាក់សាំងត្រឹមតែ ២ដូស របស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac មិនបានបង្ហាញពីកម្រិតបន្សាបមេរោ.គគ្រប់គ្រាន ដែលអាចប្រឆាំ.ងនឹង អូមីក្រុង បាននោះទេ នេះបើយោងតាមការសិក្សាលើសំណាកប្លាស្មាពីអ្នក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលរួមចំនួន ១០១ នាក់ នៅសាធារណរដ្ឋដូមីនីកែន។សូម្បីតែវ៉ាក់សាំង Sinovac សរុបទាំង ៣ ដូស (វ៉ាក់សាំង ២ដូស + ដូសជំរុញ ១)…

Read More

ក្តៅៗ!! មេវ៉ាក់សុំាង Pfizer បញ្ជាក់ថា៖ អ្នកចាក់ដូសទី៣ ជួយការពារឆ្លងអូមីក្រុង កុំឱ្យចូល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការចាក់វ៉ាក់សុំាងពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សម្រាប់ការពារអ្នកកុំឱ្យចូលមន្ទីរពេទ្យ និងជីវិតរបស់អ្នកផងដែរ។ ពេលនេះ មានវីរុសអូមីក្រុងកំពុងតែឆ្លងដល់ប្រទេសជាច្រើន ហើយប្រទេសនីមួយៗ ក៏មានប្រុងប្រយ័ត្ន។ យោងតាមក្រុងហ៊ុន Pfizer ផ្ទាល់បានបញ្ជាក់ថា អ្នកចាក់វ៉ាក់សុំាងលើកទីបី ជៀសវាងឆ្លង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វីរុសអូមីក្រុង ការពារកុំឱ្យចូលមន្ទីរពេទ្យផងដែរ៖សម្រាប់បុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សុំាងកូវីដ១៩ ចំនួនពីរដូសនាពេលបច្ចុប្បន្ន បានបង្ហាញថា ជាមធ្យមមានការចុះថយ ២៥% បើធៀបនឹងវ៉ារ្យ៉ង់ Omicron​។ មានន័យថា ការចាក់វ៉ាក់សុំាងត្រឹមតែពីរដូសនេះ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយវីរុសអូមីក្រុងបានទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមលោក Albert Bourla ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Pfizer បាននិយាយថា “ទោះបីជាវ៉ាក់សាំង Pfizerចំនួន ២ដូស វាមានប្រសិទ្ធភាពតិចសម្រាប់ការពារក្នុងការប្រឆាំ.ងវីរុសធ្.ងន់.ធ្ងរពី Omicronនេះ តែតាមទិន្នន័យជាបឋមបានបញ្ជាក់ថា ចាក់វ៉ាក់សុំាងលើកទី០៣នេះ ជួយការពារឱ្យមាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំ.ងនឹងអូមីក្រុងនេះ។ មានមនុស្សជាច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សុំាង Pfizer ចំនួនបីរួចមកហើយ ធ្វើឱ្យពួកគេមានសុវត្ថភាពអាយុជីវិតបានល្អ និងមិនឈឺកម្រិតធ្ង.ន់នោះទេ។”ចំណែកលោក Ugur Sahin ជាCEO និងជាសហស្ថាបនិកនៃ BioNTech បាន និយាយថា “តាមសំណុំទិន្នន័យបឋម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ របស់យើង ទីមួយបង្ហាញថា ដូសទីបីនៅតែអាចផ្តល់នូវកម្រិតគ្រប់គ្រាន់នៃការការពារពីជំងឺនៃភាពធ្.ងន់.ធ្ងរណាមួយដែលបណ្តាលមកពីវីរុសOmicron” ។ ហើយចំពោះការចាក់វ៉ាក់សុំាងបង្ការ និងយុ.ទ្ធនាការជុំវិញពិភពលោកនេះ ជួយឱ្យប្រព័ន្ធការពារវីរុសបានប្រសើរជាងមុននៅគ្រប់ទីកន្លែង និងដើម្បីឆ្លងកាត់រដូវរងានេះ។ យើងបន្តធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើវ៉ាក់សុំាងឱ្យល្អជាងមុន ដើម្បីប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំ.ងនឹងវីរុសអូមីក្រុងបានល្អជាងមុន។បើយោងតាមសារព័ត៌មាន Haaretz បានចុះផ្សាយពីប្រទេសអុីស្រាថា មានក្រុមប្រឹក្សាដែលដឹកនាំប្រឆាំ.ងនឹងកូវីដ ១៩ របស់អ៊ីស្រាអែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃអង្គារដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចាក់វ៉ាក់សុំាងកូវីដលើកទី០៤ សម្រាប់ការពារហា.និ.ភ័.យពីវីរុសអូមីក្រុង៕ប្រភព៖ Healthy Cambodia

Read More

កំចេះតែហ៊ាន !!ចាប់​ពី​ខែ​ធ្នូ​ ​សិង្ហបុរី​ អ្នក​អត់​ចា .ក់​វ៉ាក់​សាំង​ បើ​ឆ្លង​កូវីដ​ចូល​ពេទ្យចំណាយ​ខ្លួន​ឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ម្សិល​មិញ​ថា អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ-១៩​ដែល​មិន​បាន​ចា .ក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ជាង​​១៨០០០​ដុល្លារ​អាមេរិក​សម្រាប់​ការព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សេចក្តី​ប្រកាស​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​សិង្ហបុរី​បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី​៨ ខែ​វិច្ឆិកា​កន្លង​ទៅ​នេះ​ថា ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​ធ្នូ ខាង​មុខ​ អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ-ទាំង​អស់​ដែល​មិន​បាន​ចា.ក់​វ៉ាក់សាំងត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់​ខ្លួន​ឯង​លើ​ការ​ព្យាបាល ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​​ឆ្លង​កូវីដ​ធ្លាក់​ខ្លួន​ឈឺ​ឈាន​ដល់​ការ​ចូល​មន្ទីរ​ពេទ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹម​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ ក្រសួង​បាន​ឲ្យ​ដឹង​​ថា ប្រជា​ជន​សិង្ហបុរី និង​អ្នក​រស់​នៅ​អចិន្ត្រៃយ៍​នឹង​នៅ​តែ​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ធន​ធម្មតា​ពី​រដ្ឋាភិបាល និង​ធានារ៉ាប់​រង​សុខភាព​ MediShield Life ឬ​កម្មវិធី Integrated Shield Plan ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់​តាំង​ពី​ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​​២០២០​មក អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ-១៩​ដែល​ចូល​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​រដ្ឋ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​មិន​ចំណាយ​ប្រាក់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ទេ​ដោយ​​រដ្ឋាភិបាល​​ជា​អ្នក​ទទួល​បន្ទុក​ទាំង​ស្រុង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំនួរ​ពី​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ ក្រសួង​បាន​និយាយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា​ថា ការ​ចំណាយ​​អាស្រ័យ​លើ​ស្ថានភាព​នៃ​អាការ​របស់​អ្នក​ជំងឺ និង​​ប្រភេទ​នៃ​កន្លែង​ដែល​ពួក​គេ​ព្យាបាល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួង​បញ្ជាក់​​​ថា ៖«ជាទូទៅ​ ទំហំ​​នៃ​ការ​ចំណាយ​ជា​មធ្យម​សម្រាប់​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ-១៩​លើ​ការ​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ដែល​ត្រូវ​ការ​កន្លែង​ស.ង្គ្រោះ​បន្ទាន់ និងការ​ព្យាបាល​ប្រហែល​ជា​​​១៨៤៧៨​ដុល្លារ​អាមេរិក៕ ប្រែ​សម្រួល៖ វីរបុត្រ ប្រភព៖ kampucheathmey

Read More

តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសវៀតណាម កើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល ៧ឆ្នាំ ដោយសារការកើនឡើងតម្លៃប្រេងជាសកល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើងជាង ៥២% ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរឆ្នាំ ជាមួយនឹងអត្រានៅលើពិភពលោកក៏កើនឡើង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេង គឺចំពេលដែលតម្រូវការប្រេងកើនឡើងក្នុងប្រទេស និងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងបើកដំណើរការឡើងវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន vnexpress បានឱ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងពី ៤០.២៣% ទៅ ៥២.៥៩% នៅឆ្នាំនេះ ជាមួយនឹងការកើនឡើងចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ដែលនាំឱ្យប្រេងឥន្ធនៈឡើងដល់ ២៤,៣៣០ ដុង (១.០៧ ដុល្លារ) ក្នុងមួយលីត្រ ដែលខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមបាននិយាយរួមគ្នាថា ចាប់តាំងពីខែមុនមក ប្រទេសវៀតណាមបានដំឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈចំនួនបួនដង ប៉ុន្តែការកើនឡើងរួមគ្នានៅឆ្នាំនេះ នៅតែទាបជាងអត្រាពិភពលោក ដោយសារមូលនិធិស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរឱ្យដឹងផងដែរថា វៀតណាម​បាន​នាំ​ចូល​ឥន្ធនៈ​តម្លៃ ២.៩៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈពេល ៩ ខែ​ដំបូង កើនឡើង ១៥.៣% ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន នេះ​បើ​តាម​គយ​វៀតណាម៕ ដោយ៖ ខ្មែរណូត

Read More

ទីបំផុត !! មេយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសនឹងដោះលែងពលរដ្ឋប្រមាណ ៥,៦០០ នាក់ ដែលត្រូវបានចា.ប់ខ្លួននៅអំឡុងការត.វ៉ាប្រ.ឆាំងនឹងរដ្ឋ.ប្រ.ហារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងដោះលែងមនុស្សប្រមាណ ៥,៦០០ នាក់ ដែលត្រូវបានចា.ប់ខ្លួននៅអំឡុងការតវ៉ាប្រឆាំ.ងនឹងរ.ដ្ឋ.ប្រ.ហារ ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែកុម្ភៈ ដើមឆ្នាំ២០២១។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោធាបាននិយាយថា ចលនានេះមានគោលបំណងធ្វើឱ្យសាធារណជនស្រួលចិត្ត និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលរួមកិច្ចខិតខំកសាងប្រទេស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក៏បានរាយការណ៍ដែរថា ប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងខ្លះៗហើយ ក្នុងនោះមានអ្នកកាសែត ៣នាក់ ផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការប្រកាសរបស់យោធានេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (ASEAN) បានសម្រេចចិត្តមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ មីន អ៊ុងឡាំង មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួន ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ខាងមុខនេះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឯលោកឧត្តមសេនីយ៍ក្រោយមក បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថា លោកត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តការចរចាអំពីការទទួលយកបេសកជនអាស៊ាន ដែលជាបញ្ហាដែលនាំឱ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងបណ្ដាសមាជិក ASEAN និងរបបយោធា៕

Read More

ព្រះអើយច្រើនណាស់ !!រយៈពេល ២៤ម៉ោងឥណ្ឌា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ជាង «៤១២,០០០នាក់ក្នុង១ថ្ងៃ» និងអ្នកជំងឺស្លា.ប់រហូតដល់ទៅ…

(ញូដេលី)៖ នៅក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងកន្លងទៅនេះ ប្រទេសឥណ្ឌាបានកត់ត្រា ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប ៤១២,៦១៨នាក់ទៀត ខណៈអ្នកជំងឺរហូតដល់ ៣,៩៨២នាក់បា .ត់ ប .ង់ជីវិត។ ចំនួនករណីឆ្លង និងស្លាប់ដែលត្រូវបានប្រកាសចេញនេះ គឺសុទ្ធតែជាតួលេខខ្ពស់បំផុត ដែលឥណ្ឌាទើបជួបប្រទះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរ នារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យថ្មីៗខាងលើនេះ នាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាកើនឡើងដល់ ២១,០៧០,៨៥២ករណី ក្នុងនោះមានអ្នកស្លា . ប់សរុប ២៣០,១៥១នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ១៧.២៧លាននាក់ ខណៈអ្នកជំងឺរហូតដល់ ៣.៥៧លាននាក់ កំពុងទទួលការព្យាបាល និងរង់ចាំការព្យាបាល។ គួរបញ្ជាក់ថា ស្ថិតនៅចំពោះមុខមហន្តរាយលើវិស័យសុខាភិបាល បង្កឡើងដោយរលកទី ៣ នៃ COVID-19 ដែលបាននិងកំពុងបោកបក់នោះ ប្រទេសឥណ្ឌាពេលនេះបានទទួលជំនួយពីបរទេស ជាពិសេសគឺអុកស៊ីសែន និងគ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យសរុបជាង ៣,០០០តោនរួចទៅហើយ។ បន្ថែមពីនេះ រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ចូ បៃដិន នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះ ក៏បានប្រកាសពីការគាំទ្រសំណើរបស់ឥណ្ឌា សម្រាប់ការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬប៉ាតង់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយថានឹងចរចាពីបញ្ហានេះ ជាមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ផងដែរ៕

Read More

ខ្លោចផ្សាណាស់! សាកសពអ្នកកូវីដនៅឥណ្ឌា ដាក់តម្រៀបជួរគ្នា រង់ចាំយកទៅបូជា…

នៅ​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ ពិភពលោក​នាំ​គ្នា​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ក្ដុកក្ដួល​ចំពោះ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដែល​កំពុង​តែ​ទទួល​រង​ការ​រាតត្បាត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ពី​វីរុស​កូវីដ-១៩ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ក្នុង​ប្រទេស​នៅ​តែ​បន្ត​ឡើង​ជា​គំហុក​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ ស្រប​ពេល​មន្ទីរពេទ្យ​ប្រឈម​ខ្លាំង​ការ​អស់​កន្លែង​ព្យាបាល ខ្វះខាត​ថ្នាំ​សង្កូវ និង ​ឧបករណ៍​ជំនួយ​ផ្លូវ​ដង្ហើម ។ ងាក​មក​អ្នក​ជំងឺ​ដែល​ស្លាប់​វិញ ក៏​កើន​ឡើង​ខ្លាំងក្លា​ដែរ រហូត​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​បូជា​រួម​គ្នា​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្វី​ដែល​កាន់​តែ​សង្វេគ​ថែម​ទៀត​នោះ ទិដ្ឋភាព​នៃ​កន្លែង​បូជា​សព បង្ហាញ​ពី​សព​តម្រៀប​ជួរ​គ្នា រង់ចាំ​ដាក់​បូជា ដែល​មើល​ទៅ​ខ្លោច​ផ្សា​ខ្លាំង​បំផុត ៕

Read More

ព្រះអើយ​ច្រើនណាស់​ ! ថ្ងៃនេះ ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រមាណ ៣២៣,១៤៤នាក់ទៀត….

(ញូដេលី)៖ នៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រមាណ ៣២៣,១៤៤នាក់ទៀត។ ទោះបីជាចំនួននេះ ហាក់ទាបជាងថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញបន្តិចមែន ប៉ុន្តែការរកឃើញអ្នកឆ្លងលើស ៣០០,០០០នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបែបនេះ បានកើតមានឡើង ០៦ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកហើយ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ ដោយសារព័ត៌មាន CNA។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ថែមពីលើចំនួនករណីឆ្លងថ្មីៗ នៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនោះ ចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលបានបាត់បង់ជីវិត ក្នុងមួយថ្ងៃៗក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរ ដោយគិតត្រឹម ២៤ម៉ោងចុងក្រោយនេះ អ្នកជំងឺចំនួន ២,៧៧១នាក់ទៀតបានស្លាប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យថ្មីៗ ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបនៅឥណ្ឌាកើនដល់ ១៧.៦២លានករណី ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបជិត ១៩៨,០០០នាក់ និងជាសះស្បើយវិញ ១៤.៥៤លាននាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទោះជាបែបនេះក្តី អ្នកជំនាញជាច្រើននៅឥណ្ឌាបានអះអាងថា ចំនួនអ្នកឆ្លងជាក់ស្តែង អាចនឹងមានច្រើនជាងនេះ ព្រោះការធ្លាក់ចុះតួលេខ ដែលត្រូវបានប្រកាសចេញនៅថ្ងៃនេះ បើធៀបនឹងថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញ គឺដោយសារតែយុទ្ធនាការធ្វើតេស្ត មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងប៉ុណ្ណោះ មិនមែនបណ្តាលមកពីការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 មានសភាពថមថយវិញនោះឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ថា ចំពោះមុខការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ដ៏អាក្រក់បំផុត នៅលើសកលលោកនេះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ចូ បៃដិន បានប្រកាសថា អាមេរិកនឹងជួយឥណ្ឌាបន្ថែមទៀត។ ដោយឡែកអាល្លឺម៉ង់ កាណាដា និងអង់គ្លេសបានសម្រេចចិត្តជួយឥណ្ឌារួចទៅហើយ តាមរយៈការបញ្ជូនឧស្ម័នអុកស៊ីសែន និងគ្រឿងបរិក្ខាពេទ្យចាំបាច់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ថែមពីខាងលើនេះ ប្រទេសបារាំងទើបបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងដឹកឧបករណ៍ផលិតអុកស៊ីសែន និងធុងស្តុកអុកស៊ីសែនធំៗ ទៅកាន់ឥណ្ឌា ស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) រាប់ពាន់នាក់បាននិងកំពុងរៀបចំ ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះឥណ្ឌា ទៅកាន់គោលដៅសំខាន់ៗ៕

Read More

វិធានការក្តៅ ! ថៃព្រមានផាកពិន័យពលរដ្ឋដែលមិនពាក់ម៉ាស់ជាប្រាក់ ១២៧ ដុល្លារ ក្រោយចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ថ្មីកើនឡើងយ៉ាងគំហុក

ថៃ៖ យោងតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន បាងកកប៉ុស្ត៍ បានរាយការណ៍ថា អាជ្ញាធរថៃបានម្រេចអនុវត្តនូវវិធានការផាកពិន័យចំពោះពលរដ្ឋណាដែលមិនបានពាក់ម៉ាស់ពេលធ្វើដំណើរចេញក្រៅយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតនៅក្នុងខេត្តចំនួន ៣១ ដែលកំពុងតែមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ ១៩ យ៉ាងខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វិធានការមួយនេះត្រូវបានដាក់ចេញជាបន្ទាន់ បន្ទាប់ពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថៃបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីរហូតដល់ជាង ២ ០០០ នាក់ ខណៈតួលេខអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនលើសពី ៥០ ០០០ នាក់ហើយ បើគិតចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ ១៩ ជាសកលមក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈវិធានការថ្មីនេះគឺពលរដ្ឋណាមិនបានពាក់ម៉ាស់ពេលចេញក្រៅផ្ទះនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់រហូតចំនួន ៤ ០០០ បាត (១២៧ ដុល្លារអាមេរិក) ឬអាចព្រឈមនឹងការទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខេត្តចំនួន ៣១​ ដែលនឹងត្រូវអនុវត្តវិធានការនេះជាកំហិតនោះរួមមានខេត្ត Chiang RaiPhetchabun, Sukhothai, Tak, Uttaradit, Chaiyaphum, Maha Sarakham, Mukdahan, Nong Khai, Si Sa Ket, Surin, Ubon Ratchathani, Udon ThaniYasothon, Ang Thong, Ayutthaya, Kanchanaburi, Phetchaburi, Prachin, Buri, Rayong, Samut Sakhon, Suphan Buri, Narathiwat, Pattani, Phangnga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Satun, Surat Thani និងខេត្តTrang៕

Read More