ជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរផង !! តកូនខ្មែរមួយក្រុមតស៊ូផលិតប្រេងកូឡាជាស្នាដៃកូនខ្មែរអស់ពេល៣ឆ្នាំពេលនេះទទួលបានជោគជ័យហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភ្នំពេញ៖ មានការកោតសរសើរមិនតិចទេបន្ទាប់ពីមានការទម្លាយថា កូនខ្មែរមួយក្រុមតស៊ូផលិតបានផលិតផលប្រេងកូឡា ដែលផលិតផលនេះក៏ត្រូវបានប្រកាសថា នឹងត្រៀមវាយលុកទីផ្សារនៅពេលខាងមុខ។ ទោះជាទម្រាំសម្រេចបានផលិតផលនេះ ប្រើពេលដល់៣ឆ្នាំ ហើយចំណាយទុនរួមគ្នាច្រើន ស្ទើរតែចង់បោះបង់មហិច្ឆតាចោលម្ដងៗ ក៏កូនខ្មែរមួយក្រុមនេះនៅសម្រេចសមិទ្ធផលបាន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការផលិតនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយទីផ្សាររបស់បរទេស ដែលចរាចរណ៍ក្នុងស្រុក ដោយមិនមែនគ្រាន់តែផលិតឲ្យចេញរូបរាងហើយទុកចោលទេ។ លោក ស្រេង ឈាងឡេង អ្នកឯកទេសមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ៣រូប ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាតារាសម្ដែងផង និងជាអ្នកជំនួញដីធ្លីផង និយាយថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «មុនពេលប្រឡូកជាតារាសម្ដែង លោកគឺជាអតីតនិស្សិតផ្នែកឱសថសាស្ត្រ និងជំនាញកុមារ ទើបលោក និងមិត្តរួមជំនាន់សម្រេចស្រាវជ្រាវបង្កើតជាឱសថ ហើយស្រាវជ្រាវឃើញរូបមន្តក្នុងការបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុកជាច្រើនមុខ»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញក្រុមរបស់លោកបានសម្រេចជ្រើសយកការផលិតជាប្រេងកូឡាមុនគេ ដោយសារតែផលិតផលនេះ ធៀបនឹងការផលិតឱសថផ្សេងៗចំណាយដើមទុនតិចជាងគេ ហើយសង្ឃឹមថា បើជោគជ័យងាយរកទីផ្សារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកបានបន្ថែមទៀតថា ក្រុមទាំងមូលតស៊ូលើជំនាញមួយនេះ ពិបាកច្រើនដំណាក់កាល ជាពិសេសបញ្ហាកង្វះដើមទុន ដោយរយៈពេល៣ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ក្រុមទាំងមូលចំណាយរួមគ្នាមិនក្រោម១០ម៉ឺនដុល្លារទេ។ ក្រុមទាំងមូលនៅតែបន្តឆ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងផលវិបាករាប់មិនអស់ ហើយទីបំផុតផលិតផលប្រេងកូឡាដែលក្រុមលោកធានាគឺ មានគុណភាពចង់ល្អជាងផលិតផលនាំចូលមួយចំនួន ក៏សម្រេចបាន។ ក្នុងនោះក៏មានការបែងចែក ជាសាច់ប្រេងកូឡាសម្រាប់តម្រូវស្បែកមនុស្សចាស់ និងកូនក្មេង ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ស្រេង ឈាងឡេង បន្តថា ក្រុមរបស់លោក បានត្រៀមសុំច្បាប់រត់ការដើម្បីចរាចរណ៍ផលិតផលមួយនេះ នៅលើទីផ្សាររួចហើយ ដោយក្រោយក្រសួងអនុញ្ញាតិច្បាប់ ប្រសិនបើមានការគាំទ្រខ្លាំង គឺស្វែងរកដៃគូបង្កើតជារោងចក្រ ដែលតាមការប៉ាន់ស្មាន គឺប្រើដើមទុនជាង១លានដុល្លារ គឺគ្រប់គ្រាន់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងពេលខាងមុខលោករំពឹងថា នឹងមានកូនខ្មែរច្រើនឡើង ងាកមកផលិតឱសថ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផលិតផលនាំចូល ក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូល មានផលិតផលប្រេងកូឡា ដែលមានស្ដង់ដារជារបស់ខ្លួន៕ ទស្សនារូបភាព និងវីដេអូខាងក្រោម៖

Read More

កំចេះតែហ៊ាន !! ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ភ្លាមៗ​ករណី​ចាប់​រំ​លោ​.​ភ អតីត​សង្សារក្រោយពីរបានបែកគ្នាមួយរយៈកន្លងមកហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សង្សារ១គូបានបែកគ្នាមួយរយៈកន្លងមកហើយ ស្រាប់តែខាងប្រុសបានចាប់រំ .លោ..ភនាងជាអតីតសង្សាររហូតបានសម្រេច។ ទោះបីជានាងខំអង្វរថា កុំអីនាងមិនស្រួលខ្លួនក៏ដោយក៏ពុំព្រមស្ដាប់ឡើយ បន្ទាប់មកបុរសនេះពុំបានរត់គេចខ្លួនឡើយ ចំណែកនារីរងគ្រោះក៏ទៅដាក់ពាក្យប្ដឹ.ងសុំការអន្តរាគមន៍ពីនគរបាល។ លុះរយៈពេលជិត១០ម៉ោងក្រោយមក ទើបនគរបាលធ្វើការឃា.ត់ខ្លួនជននេះបាន រួចនាំទៅធ្វើការសាកសួរ និងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមច្បាប់តែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង៦ និង៤៥នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ នៅក្នុងភូមិព្រៃព្រីងត្បូង២ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជនសង្ស័យខាងលើឈ្មោះ ថោង សុផា អាយុ៣៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើ ចំណែកស្រ្តីរងគ្រោះ អាយុ២៥ឆ្នាំ មុខរបរកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរ ស្នាក់នៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើនោះដែរ ហើយអ្នកទាំង២ គឺជាអតីតសង្សារនឹងគ្នា ។ នគរបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា កាលពីមុនជនសង្ស័យ និងជនរងគ្រោះគឺជាសង្សារនឹងគ្នា ប៉ុន្តែអ្នកទាំង២បានបែកផ្លូវគ្នាមួយរយៈពេលកន្លងមកហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនៅមុនពេលកើតហេតុនាងរងគ្រោះបានទៅធ្វើការរោងចក្រ ពេលនោះជនសង្ស័យក៏បានជិះម៉ូតូ១គ្រឿងទៅតាម ។ លុះពេលទៅដល់ជនសង្ស័យបានផ្ញើម៉ូតូទុកនៅក្នុងរោងចក្រនោះឲ្យសន្តិសុខជួយមើល ។ ប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថា បន្ទាប់មកជននេះក៏បានស្ទុះទៅចាប់ឱបចង្កេះនាងពីក្រោយជាប់ រួចហើយអូសដៃឡើងជិះម៉ូតូកង់បីឥណ្ឌា១គ្រឿងនាំនាងទៅកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួន(ផ្ទះជនស .ង្ស័យ) ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លុះពេលទៅដល់ជនសង្ស័យបានអូសដៃនាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះ រួចហើយទុកនាងឲ្យនៅក្នុងនោះម្នាក់ឯង ហើយជននេះបានដើរចេញក្រៅរួចចាក់សោទ្វារពីខាងក្រៅជាប់រួចបានត្រឡប់ទៅយកម៉ូតូនៅឯរោងចក្រវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថា ក្រោយត្រឡប់មកពីយកម៉ូតូនៅរោងចក្រទៅដល់ផ្ទះវិញ ជនសង្ស័យបានចាក់សោទ្វារផ្ទះចូលទៅរួចបានធ្វើសកម្មភាពចាប់នាងរំ .លោ. ភ។ ខណៈនោះនាងបានអង្វរថា កុំអីនាងមិនស្រួលខ្លួនទេ ប៉ុន្តែជននេះមិនស្ដាប់ឡើយ ហើយបន្តរំ .លោ. ភរហូតបានសម្រេចដូចបំណង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយមកនាងក៏បានចាកចេញពីផ្ទះខាងលើនោះ រហូតដល់លាម៉ោង៤ល្ងាចថ្ងៃដដែលទើបប្ដឹ.ងឲ្យនគរបាលចុះទៅឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនាំទៅសាកសួរ និងចាត់ការតាមច្បាប់តែម្ដង៕

Read More