ឡូយមែន!!​ ពេលពិសារគោជល់ ទោះបីជាបងប្អូនគាស់មកត្រូវពាក្យអរគុណ ក៏អាចឈ្នះរង្វាន់១មុឺនដុល្លាបានដែរ ដោយគ្រាន់តែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីទៀតហើយ! កម្មវិធី «គោជល់លេខសំណាង» សន្សំក្រវិលកំប៉ុងកាន់តែច្រើន ឱកាសឈ្នះរង្វាន់ក៏កាន់ច្រើន! ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង គោជល់ ផ្តល់រង្វាន់ដ៏មហាសាលដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដែលតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជាជាវភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជល់យកទៅពិសារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ភីអិនអិន រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង ៥:៤៥នាទី ដល់ម៉ោង ៦:០០ល្ងាច ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លេខ ៨ ខ្ទង់នៅលើក្រវិលកំប៉ុងភេសជ្ជៈ គោជល់ របស់លោកអ្នក ដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន ១០,០០០ដុល្លា (មួយម៉ឺនដុល្លារ) និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លេខ ៤ ខ្ទង់នៅខាងចុងនៅលើក្រវិលកំប៉ុងភេសជ្ជៈ គោជល់ ដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ ១០ដុល្លារ (ដប់ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្មវិធីចាប់រង្វាន់នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ២០២១ នេះ ដូច្នេះ សូមអតិថិជនរបស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជល់ តាមដានលទ្ធផលនៃការចាប់រង្វាន់តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ លោកអ្នកក៏អាចផ្ទៀងផ្ទាល់លទ្ធផលតាមរយៈ ហ្វេសប៊ុកផេក Red Bull Facebook Pageបានផងដែរ។ ស្កែនលេខកូដ QR នៅនឹងទីតាំងដែលលោកអ្នកបានជាវភេសជ្ជៈ គោជល់ ឬសាកសួរព័ត៌មានអ្នកលក់រាយដែលនៅក្បែរអ្នក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រសិនបើសប្តាហ៍នេះអ្នកមិនបានឈ្នះសូមកុំបោះចោលក្រវិលកំប៉ុងរបស់អ្នកអោយសោះព្រោះលោកអ្នកនៅតែមានឱកាសឈ្នះនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀត រហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ ២០២១ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រញាប់ឡើង! ចាប់ផ្តើមសន្សំក្រវិលកំប៉ុងភេសជ្ជៈ គោជល់ ដែលមានពាក្យ “អរគុណ” ឥឡូវនេះ សន្សំកាន់តែច្រើន នោះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនពីកម្មវិធី “គោជល់លេខសំណាង”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Facebook Page: Red Bull Cambodia ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rbluckynumber.com ។ សូមបញ្ជាក់ដែរថា សម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ទី១ទឹកប្រាក់ ១០,០០០ ដុល្លារ (មួយម៉ឺនដុល្លារ) សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ លេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥៩៩ ៨៥៩ ដើម្បីទទួលរង្វាន់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលឈ្នះរង្វាន់ទី២ទឹកប្រាក់…

Read More

WOW​​ !! ទើបតែបានពីថ្ងៃអ្នកនាង ខ្ញុង បង្ហាញទំហំទឹកប្រាក់ទទួលបានពីសប្បុរជនជួយតាម ABA បានរហូតដល់ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើតាមការកត់សម្គាល់ភាមៗនៃការផ្ទុះរឿងរ៉ាវនេះ គេសង្កេតឃើញមានទស្សនិកជនមួយចំនួនបានបង្ហាញការអាណិត និងខ្លះទៀតលើកទឹកចិត្ត។ ចំណែកមួយចំនួនទៀត ក៏បានរិះគន់ដល់នាងថា ជាការសម្តែងឬការរៀបចំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយសារហេតុផលនេះហើយ ទើបនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ តារាកំប្លែង ខ្ញុង បានចេញមុខបកស្រាយនិងបញ្ជាក់ការពិតតាមរយ:សន្និសីទសារព័ត៌មានជាថ្មីនៅផ្ទះរបស់នាងផ្ទាល់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុង បានបញ្ជាក់ថា អ្វីដែលខ្លួនទម្លាយរឿងជំពាក់លុយគេជាងកន្លះលាននោះ មិនមែនជាការសម្តែង ឬបោកប្រាស់មហាជនទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុង ក៏បានបញ្ជាក់ និងបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនតាមរយ: Acount ABA ដែលគិតត្រឹកព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែតុលានេះ មានចំនួន ៥៦៥ ៣៣.៣៧ ដុល្លារ(ប្រាំម៉ឺន ប្រាំមួយពាន់ ប្រាំរយ សាមសិបបីដុល្លារនិងសាមសិបប្រាំពីរសេន) ខណ:ដែលលុយនេះ គឺជាការជួយពីសប្បុរសជនទាំងអស់៕ ប្រភព៖kampucheathmey

Read More

ផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលតាំងយប់​ !! ក្រោយឃើញ ម្ចាស់បំណុល២នាក់មកជួបអ្នកនាងខ្ញុង ព្រោះតែមានជំនួយច្រើនហើយ តែមិនសងលុយ ដោយម្ចាស់បំណុល បញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពី ថ្ងៃទី ថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ គេឃើញ អ្នកនាង ខ្ញុង ចេញមុខ Live ទំាងទឹកភ្នែក ដោយប្រកាសប្រាប់ថា ខ្លួនក្ស័​យធ​ន និងអស់លទ្ធភាព ក្នុងការរកប្រាក់ ទៅសងបំណុលតទៅទៀតហើយ ហើយទឹកប្រាក់ដែល ខ្ញុង ខ្ចីគេសរុបនោះ គឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ ៥៧ ម៉ឺនដុល្លារ ឯណោះ ដែលជាចំនួនមួយច្រើនខ្លាំងណាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញនៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ នេះដែរបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្ចាស់បំណុល ២ រូបបានមកទារលុយពី ខ្ញុង ទាំងយប់ហើយហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមជាច្រើនផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹមនិងនេះដែរចំពោះរឿងមួយនេះយើងនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើនៅពេលខាងមុខ និងទៅជាយ៉ាងណាទៀត អញ្ចឹងគឺមានតែរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖

Read More

រីករាយណាស់ ! សាលារៀនជាង ៤០កន្លែងនៅខេត្តមួយនេះ ចាប់បើកដំណើរការហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សៀមរាប៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ គ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋកម្រិតមធ្យមចំនួន៤៤សាលា ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចំនួន៨ នៃខេត្តសៀមរាប ដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកន្លងមក រួមមាន ស្រុកបន្ទាយស្រី ស្រុកស្វាយលើ ស្រុកសូទ្រនិគម ស្រុកប្រាសាទបាគង ស្រុកស្រីស្នំ ស្រុកវ៉ារិន ស្រុកអង្គរធំ និង ស្រុកក្រឡាញ់ បានបើកដំណើរការឲ្យបង្រៀន និង រៀនសាកល្បងជាផ្លូវការហើយ ខណៈសាលាកម្រិតបឋមសិក្សាចំនួន១២៩សាលា គ្រោងនឹងបើកដំណើរការសាកល្បង នៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលាខាងមុខនេះផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​មុននឹងយើងបើកសាលារៀនវិញនៅថ្ងៃនេះ​ គឺបានឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលនៃការត្រួត ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ច្រើនករណីណាស់ គឺ ទី១. បើកនៅតាមសាលានៃបណ្ដាស្រុកដែលមានហានិភ័យទាប ដោយអនុវត្តការរៀន តាមបណ្ដុំមិនលើសពី១៥នាក់ តាមស្តង់ដាប្រតិបត្តិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និង ក្រសួងសុខាភិបាល និង ផ្ដល់អាទិភាពដល់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ សម្រាប់តំបន់មានហានិភ័យមធ្យម , ទី២. ពិនិត្យលទ្ធភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្ស ទាំងអស់ត្រូវ តែបានចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដូសគ្រប់ៗគ្នា និង ទី៣. ការចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងសាលារៀននៃស្រុកមួយ ចំនួនដែលបានដាក់ ពាក្យស្នើសុំ ស្របទៅតាមគោលការណ៍ SOP របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដូចជាសាលាត្រូវ មានទីកន្លែងសម្រាប់លាងដៃនឹង សាប៊ូ លាងដៃនឹងអាល់កុល ការត្រួតពិនិត្យកម្ដៅ និង សិស្សានុសិស្សត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យ គ្រប់ៗគ្នា និង គ្រប់ពេលវេលាជាប្រចាំ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​កន្លងមកនេះ បើទោះជា ការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្តុំមិនទាន់បានដំណើរការនៅឡើយ ក៏ប៉ុន្តែការបង្រៀននិងរៀនពីចម្ងាយ ត្រូវបាន អនុវត្តតាមការណែនាំ របស់ក្រសួងទាំងនៅទីក្រុង ទីប្រជុំជន និង នៅទីជនបទ ដោយបានរៀបចំឲ្យមានក្នុងរូបភាពចម្រុះ ជាបណ្តុំតាមសហគមន៍ ដែលធ្វើ ឲ្យកិច្ចការទាំងនេះ បានបង្កើតឲ្យមានបទជាពិសោធន៍ផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read More