ក្តៅៗ!! មុនឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិនចូលមកដល់ មន្ត្រីជំនាញរកឃើញទំនិញ និងអាល់កុល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ អគ្គ.ការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ បានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក.ប.ប. ប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពោធិ៍សាត់ និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើការចុះអង្កេតទីផ្សារនានានៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពទំនិញដែលចរាចរលើទី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្សារ និងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនតម្រូវការទំនិញម្ហូបអាហារក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន។ក្នុងប្រតិបត្តិការលើកនេះ មន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទំនិញខូចគុណភាពចំនួន ២០០.៩៥គីឡូក្រាម និងអាល់កុលក្លែងក្លាយ (មេតាណុល)ចំនួន ៤៨លីត្រ។ទំនិញខាងលើត្រូវបានមន្ត្រីក.ប.ប. ដកហូតយកមក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រក្សាទុកដើម្បីកម្ទេចចោល ខណៈម្ចាស់ទំនិញត្រូវបានធ្វើការពិន័យអន្តរការណ៍ និងណែនាំឱ្យបញ្ឈប់ការចែកចាយទំនិញខូចគុណភាព៕ ប្រភព៖ ខ្មែរណូត

Read More

ផ្ទុះទៀតហើយ!! សឹកហើយថ្មីៗ ឥឡូវបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយសង្ស័.យថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីឆ្នាំ ២០២១​ កន្លងទៅបានផ្អើលផ្ទុះបណ្តាញសង្គមថៃម្តងហើយ ដោយសារតែមានព្រះសង្ឃថៃចំនួនពីរអង្គបានអង្គុយឡាយលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញ ដែលធ្វើឱ្យមានការភ្ញា.ក់.ផ្អើ.លពីសំណាក់មហាជន ព្រមទាំងមានការ.រិះ.គ.ន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះ។យ៉ាងណាមិញ មកទល់ពេលនេះ មានព្រះសង្ឃមួយអង្គឈ្មោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Praiwan ក្នុងចំណោមនោះបានសឹកមកហើយ ប៉ុន្តែអតីតសង្ឃរូបនេះ នៅតែធ្វើឱ្យមានព័ត៌មានភ្ញា.ក់.ផ្អើ.លល្បីនៅលើបណ្តាញសង្គមមិនតិចនោះទេ។ជាពិសេសថ្មីនេះៗ អ្វីរឹតតែធ្វើឱ្យគេភ្ញា.ក់.ផ្អើ.លនោះ ចាប់តាំងពីសឹកចាកសិក្ខាបទមក គេឧស្សាហ៍ឃើញអតីតសង្ឃរូបនេះ តែងតែផុសរូបមានកាយវិការស្និទ្ធស្នាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ព្រមទាំងប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ជានិច្ច ដែលធ្វើឱ្យមហាជន.ផ្ទុះ.ការសង្ស័យថា នេះគឺជាទំនាក់ទំនងស្នេហាភេទដូចគ្នាតែម្តង។ក្នុងនោះ ដោយសារតែមាន.ផ្ទុះ.ចម្.ង.ល់.ខ្លាំង..ពេក Praiwan ក៏បានចេញមុខមកបកស្រាយថា បុរសដែលខ្លួនបានផ្អែមល្ហែមជាមួយនោះ តាមពិតគឺជាប្អូនប្រុស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលរាប់អានគ្នាធម្មតានោះទេ ដោយគេជាជនជាតិកូរ៉េមករស់នៅប្រទេសថៃមួយឆ្នាំហើយ ហើយបានស្គាល់គ្នានៅហាងអាហារមួយកន្លែង រួចខ្លួនក៏បានសុំ Facebook និង Line របស់គេមក ព្រោះតែចង់រាប់អាន តែយូរៗទៅក៏សិ្នទ្ធគ្នាដូចសព្វថ្ងៃនេះឯង ម៉្យាងខ្លួនក៏ជួយបង្រៀនភាសាថៃដល់គេផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះជាខាងអតីតសង្ឃចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងណាហើយក្តី ក៏មហាជនមួយចំនួននៅតែមិនជឿឡើយ ហើយគេក៏បាន.រិះ.គ.ន់យ៉ាងចាស់ដៃថែមមួយតង់ទៀតថែមទៀតផង៕ ប្រភព៖ ប្រជាប្រិយ

Read More

ប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកជូនក្បាលជង្គង់!! WHO បានណែនាំជាច្រើនលើកហើយ “វាគឺជាគ្.រោះ.ថ្នា.ក់.បំ.ផុ.តនៃការរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានសាជាថ្មីកាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែមករា ម្សិលមិញនេះថា វាគឺជា.គ្រោះ.ថ្នា.ក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបើគេគិតថា ជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ក្រោយពេលគេអាចយក.ឈ្នះ.លើការរាតត្បាតនៃវ៉ារ្យ៉ង់អូមីក្រុង ដែល កំពុងរាតត្បាតយ៉ា.ង.ខ្លាំ.ងនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នេះ។ការព្រមានជាថ្មីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយមានរបាយការណ៍ចំនួនបានព្យាករណ៍ថា ស្ថានភាពនៃរាតត្បាតវ៉ារ្យ៉ង់អូមីក្រុងអាចនឹងធូរស្រាលក្នុងរយៈប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនគិតថា ពួកគេអាចនឹងរួចផុតពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ​-១៩ នៅចុងឆ្នាំនេះ។យ៉ាងណាក្តី បើតាមលោក Tedros Adhanom ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Ghebreyesus ដែលជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា វាគឺជា.គ្.រោះ.ថ្នា.ក់.បំផុតដែលគេគិតថាវ៉ារ្យ៉ង់អូមីក្រុងគឺជាមេរោគបំប្លែងខ្លួនចុងក្រោយរបស់កូវីដ-១៩ និងគិតថា​ពិភពលោកកំំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់ក្រោយនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩។លោកបានបន្តថា វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មីនៃងឺកូវីដ-១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាចនឹងបន្តកើតមានហើយបង្កគ្.រោះ.ថ្.នាក់.ធ្.ង.ន់.ធ្ងរបន្ថែមទៀត ដូចនេះគេមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនចំពោះមេរោគដ៏.គ្រោះ.ថ្នា.ក់.មួយនេះទេតែត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រឈមជាមួយវាក្នុងរយៈពេលដ៏វែងទៅមុខទៀត។ គួរបញ្ជាក់ជូនថា គិតត្រឹមពេលនេះពិភពលោកទាំងមូលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបជាង​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ៣៥៤លាននាក់ និងស្លា.ប់ជាង ៥,៦​លាននាក់ផងដែរ៕ ប្រភព៖ ខ្មែរណូត

Read More

ប្រយ័ត្នខ្ពស់!! ចាប់ពីស្អែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ នៅតំបន់ទាំងនេះ រហូតដល់ដើម…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ឱ្យបានដឹងថា ៖ – នៅថ្ងៃទី ២៦-៣១ ខែមករា ឥទ្ធិពលពីសម្ពាធទាប (ឥណ្ឌូនេស៊ី) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ។ – នៅថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ ឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) ក្នុងកម្រិតខ្សោយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឱ្យ ៖ ១. បណ្តាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល – សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៣-២៦ °C – សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៤-៣៧ °C ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយជាអន្លើរ។ ២. បណ្តាខេត្តដាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន – សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៣-២៦ °C – សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ៣៤-៣៧ °C ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ – នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ អាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយជាអន្លើរ។ ៣. តំបន់មាត់សមុទ្រ – សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២២-២៥ °C ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​…

Read More